Tùy vào tình trạng của những cánh tay máy/hệ thống máy móc hoặc năm sản xuất của chúng thường mỗi sản phẩm robot Fanuc đã qua sử dụng có giá chỉ khoảng 20-30% so với giá của sản phẩm mới 100%.
Hãy đừng vội vàng gọi điện cho Hogitech hoặc bất kỳ đơn vị sửa chữa nào. Bạn và đội ngũ kỹ thuật hãy thật bình tĩnh, xem xét tổng thể và chi tiết từ những điều đơn giản nhất