Tùy vào tình trạng của những cánh tay máy/hệ thống máy móc hoặc năm sản xuất của chúng thường mỗi sản phẩm robot Fanuc đã qua sử dụng có giá chỉ khoảng 20-30% so với giá của sản phẩm mới 100%.
ROBOT GẮP KÍNH FANUC Fanuc là thương hiệu robot công nghiệp - robot tương tác...