Cùng tìm hiểu về Robot công nghiệp tại Đồng Nai và Trung tâm phát triển Robot công nghiệp tại Đồng Nai
Bà Rịa Vũng Tàu đang nổi lên là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp rất nhanh. Đặc biệt liên quan đến cảng biển và dầu khí. Chúng ta cùng tìm hiểu về Cánh tay robot công nghiệp tại Vũng Tàu nhé.