Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) là đầu tàu kinh tế của cả nước chính vì vậy mà trong thời đại công nghiệp 4.0 thì nơi đây cũng phải là chiếc đầu kéo để đưa cả đoàn tàu Việt Nam tiến lên phía trước. Và dịch vụ cho thuê cánh tay robot tại Tp HCM cũng "neo" vào đó để phát triển.